Category «Sân bóng»

Quy định về sân bóng đá

Quy định về sân bóng đá, kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá, kích cỡ sân bóng Các lĩnh vực chơi phải có từ lâu 90 và 120 mét (100-131 yards) và rộng từ 45 đến 90m (49-98 yards). Trong trận đấu quốc tế, kích thước sân bóng đá là 100-110 m (109-120 yards) …