Quy định về sân bóng đá

Quy định về sân bóng đá, kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá, kích cỡ sân bóng

Các lĩnh vực chơi phải có từ lâu 90 và 120 mét (100-131 yards) và rộng từ 45 đến 90m (49-98 yards). Trong trận đấu quốc tế, kích thước sân bóng đá là 100-110 m (109-120 yards) và 64-75 mét (70-82 yards).

Sau đây khu vực của sân bóng đá phải được đánh dấu: touchlines / khán dòng mục tiêu & mục tiêu khu vực, dòng nửa chừng, vòng tròn trung tâm, khu vực cấm, vòng cung, và những đốm, và vòng cung góc. Một cột cờ nên được trồng trên mỗi góc của lĩnh vực này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *